En kappen maar…….

De zwanenzang van mooie bomen op Deventer pleinen. Dan krijg je een plan voor wederom een plein in Deventer. Het uitgangspunt klinkt zoals altijd geweldig: we gaan het mooier en groener maken. Ter ondersteuning volgt er wederom een prachtige schets van het beoogde eindresultaat. U kent ze wel die tekeningen, het zijn die tekeningen waarvan u denkt dat ze te mooi zijn om waar te zijn. De schetsen van de Nieuwe Markt zijn er een klassiek voorbeeld van. De bomen groeien er tot in de hemel …

Dan volgt er een langer proces waarbij je van het plan iets mag vinden. Al snel is er het besef dat er flink gekapt gaat worden om dat eindresultaat te gaan halen. Waar museum Eicas eerder de leilindes wilde bewaren omdat deze zo mooi passend waren bij het bestaande terras, werden hun bezwaren met de bestaande leilindes eenvoudig ingeruild voor een groter terras. Maar niet getreurd want voorde te kappen bomen komen er gelijk meer en mega bomen terug die binnen 1 jaar net zoveel groen bladerdek dragen. Ook dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Wat wel waar is? We gaan flink kappen terwijl dat niet noodzakelijk is. Het is enorm teleurstellend te zien dat de gemeente Deventer nog altijd niet het uitgangspunt kan hanteren, bestaande bomen zoveel mogelijk te handhaven in een nieuw plan. In plaats daarvan lijkt er telkens gezocht te worden naar zoveel mogelijk onderbouwing dat kappen noodzakelijk is. Laat ik u 2 recente voorbeelden geven van ‘mooier en meer groen’. Op het grote Kerkhof Deventer werden meerdere volwassen lindes gekapt, die volgens de bomenstichting ‘kerngezond’ waren. De
reden; ze pasten niet in het nieuwe plaatje. Wat is er voor terug gekomen? Een aantal Magnoliastruiken die speciaal uit Italië zijn gehaald. Niet bepaald een duurzame actie. Het tweede voorbeeld is de Stromarkt, daar stonden meerdere majestueuze platanen. Een aantal werden gekapt, niet noodzakelijk maar ook hier pasten ze niet in het nieuwe plaatje. Waar voorheen een bom bij ingang van de huidige Bieb stond heeft deze plaats gemaakt voor soort van fietsenkerkhof. Niet het toonbeeld van verbetering of het ‘gewenste’ plaatje. Het laatste nieuws is dat het plan voor de vernieuwing van de Nieuwe Markt ook nog eens 300.000 euro duurder uitvalt. De reden is niet dat de gemeente het niet goed had uitgewerkt als plan of berekend, nee omdat er zoveel meer overleg is geweest om tot het uiteindelijke plan te komen. Deze
kosten kunnen overigens nog verder oplopen, er moet namelijk nog een aanbesteding worden gedaan. Voorlopige conclusie: Bomen staan te vaak, onnodig, in de weg. En participatie in de uitvoering is moeilijk, maar is dat een ( dure) bestuurlijke les voor het college? Hopelijk zien ze in dat participeren een werkwoord is. Maar niet getreurd want voorde te kappen bomen komen er gelijk meer en mega bomen terug die binnen 1 jaar net zoveel groen bladerdek dragen. Ook dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Wat wel waar is? We gaan flink kappen terwijl dat niet noodzakelijk is. Het is enorm teleurstellend te zien dat de gemeente Deventer nog altijd niet het uitgangspunt kan hanteren, bestaande bomen zoveel mogelijk te handhaven in een nieuw plan. In plaats daarvan lijkt er telkens gezocht te worden naar zoveel mogelijk onderbouwing dat kappen noodzakelijk is. Laat ik u 2 recente voorbeelden geven van ‘mooier en meer groen’. Op het grote Kerkhof Deventer werden meerdere volwassen lindes gekapt, die volgens de bomenstichting ‘kerngezond’ waren. De reden; ze pasten niet in het nieuwe plaatje. Wat is er voor terug gekomen? Een aantal Magnoliastruiken die speciaal uit Italië zijn gehaald. Niet bepaald een duurzame actie. Het tweede voorbeeld is de Stromarkt, daar stonden meerdere majestueuze platanen. Een aantal werden gekapt, niet noodzakelijk maar ook hier pasten ze niet in het nieuwe plaatje. Waar voorheen een bom bij ingang van de huidige Bieb stond heeft deze plaats gemaakt voor soort van fietsenkerkhof. Niet het toonbeeld van verbetering of het ‘gewenste’ plaatje. Het laatste nieuws is dat het plan voor de vernieuwing van de Nieuwe Markt ook nog eens 300.000 euro duurder uitvalt. De reden is niet dat de gemeente het niet goed had uitgewerkt als plan of berekend, nee omdat er zoveel meer overleg is geweest om tot het uiteindelijke plan te komen. Deze kosten kunnen overigens nog verder oplopen, er moet namelijk nog een aanbesteding worden gedaan. Voorlopige conclusie: Bomen staan te vaak, onnodig, in de weg. En participatie in de uitvoering is moeilijk, maar is dat een ( dure) bestuurlijke les voor het college? Hopelijk zien ze in dat participeren een werkwoord is. 


Fractievoorzitter S.R.J Kleine Schaars