Geen plek voor een Forensisch Psychiatrische Kliniek in onze gemeente

Foto: © Ronald Hissink

Er is nu geen plek voor een Forensisch Psychiatrische Kliniek in onze gemeente 

Onlangs concludeerde een meerderheid van de Deventer gemeenteraad geen positieve grondhouding te hebben over het voornemen van Transfore (Dimence) om een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) te realiseren op het Brinkgrever terrein. Een uitbreiding van haar bestaande activiteiten op dit terrein. De zucht van verlichting die klonk onder de aanwezige inwoners, maakte snel plaats voor realiteitszin. Want betekent dat dan ook dat er geen uitbreiding gaat komen? Nee, dat betekent dat helaas niet. Het betekent wel dat als Transfore een formele aanvraag bij de gemeente doet voor de FPK het college van burgermeester en wethouders op advies van de meerderheid van de gemeenteraad deze aanvraag af zal wijzen. Na afwijzing zal Transfore naar alle waarschijnlijkheid via de rechter alsnog vragen om een bestemmingsplan wijziging om haar plan te kunnen realiseren. Wij hopen dat het college dan beter voorbereid zal zijn dan afgelopen raadstafel om namens de raad en haar inwoners ervoor te zorgen dat deze FPK vestiging niet gerealiseerd zal worden.

De fractie van Deventer Belang is van mening dat er geen ruimte is voor een FPK op deze locatie en op dit moment in de tijd. Op dit moment wordt het dossier van Transfore gezien als een ruimtelijk dossier. Dat betekent dat wordt gekeken naar past het fysiek op deze locatie en in deze omgeving en past het binnen de ruimtelijke regels van de gemeente en kan het bestemmingsplan worden aangepast. Dat vind onze fractie onvoldoende. Door alleen naar een bestemmingsplan te kijken verlies je als gemeente en college uit het oog dat de FPK niet op zichzelf staat. Want naast de FPK realisatie wil Transfore ook de minder beveiligde FPA bedden uitbreiden. Hiermee wordt het mogelijk om een volledige zorgketen aan te bieden op één locatie en dus ook de re-integratie van deze kwetsbare doelgroep in Deventer vorm te geven. Wij vinden dat op dit moment onvoldoende wordt onderbouwd dat het aanbod van deze volledige zorgketen op deze locatie, niet gaat leiden tot meer incidenten of overlast voor inwoners van Schalkhaar en de omliggende Deventer wijken. 

Wat de fractie van Deventer Belang betreft hebben de inwoners van met name Schalkhaar reeds te maken met een toename van overlast en incidenten met de bestaande kwetsbare doelgroepen die worden opgevangen in en rond dit dorp. Zo is reeds sprake van (meerdere) incidenten met inwoners van het Brinkgrever terrein, maar ook wordt overlast gemeld van inwoners van het AZC en cliënten met verslavingsproblematiek op andere plekken in het dorp. Onze fractie is van mening dat het lastig is om overlast of incidenten te melden, maar dat met name het opvolgen van meldingen te wensen overlaat. Er wordt geen terugkoppeling gegeven van de oplossing (als het al wordt opgelost) of het probleem wordt door gebrek aan capaciteit en prioriteit niet opgepakt. Instellingen en maatschappelijke organisaties wijzen naar elkaar. 

Hebben wij als gemeente wel voldoende in beeld welke doelgroepen worden opgevangen of zorg wordt aangeboden in onze gemeente? En op welke plekken deze geconcentreerd zijn wellicht? En welke incidenten of meldingen dan worden gedaan? En hoe deze meldingen worden opgelost? Kortom, vragen die voor onze fractie net zo belangrijk zijn in de beoordeling van een bestemmingsplanwijziging, dan de fysieke vraagstukken. 

Wij willen daarom dat het college het vestigen van bijzondere doelgroepen in de gemeente veel breder oppakt dan alleen bestemmingsplanwijziging. Het gaat ook om de het effect van deze doelgroepen op de leefomgeving. Dat effect overschrijd de directe omgeving en moet dan ook breder worden bezien.  We verwachten dan ook een adequaat plan om eventuele incidenten en overlast voor inwoners te voorkomen of ten minste op te lossen. De oplossing is wat onze fractie betreft dan ook niet om een FPK dan maar in een andere wijk of dorp te vestigen. Eerst een gedegen plan. Onze fractie zal zich samen met de betrokken inwoners inzetten om eerst de bestaande overlast aan te pakken. Heel concreet willen we dat de communicatielijnen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor de betrokken organisaties en onze inwoners en daarnaast moet de handhaving en preventie verbeterd moet worden. Ook zal Deventer Belang zich binnen de gemeenteraad inzetten voor een bredere visie op het leveren van zorg voor deze kwetsbare personen in onze gemeente.