Voor en met jou

Stem Deventer Belang

Vastberaden, solide, maar met net een beetje meer lef zet Deventer Belang zich in voor de gemeente Deventer. De lokale politieke partij die voor jou klaar staat.

We leven in een tijd van grote onzekerheid. Mensen leven tussen hoop op betere tijden en vrees voor de toekomst. Wat we nu vooral willen is persoonlijke verbinding. Als burger wil je nu meer dan ooit inspraak hebben en richting geven. Daadkracht is waar het vaak aan ontbreekt. En dat kan alleen als je het anders doet. 

Laat je horen

Wij zijn je luisterend oor. Samen doen we het anders.
Beelden Deventer_Deventer Belang

Dagen nog

Jouw stem is belangrijk

Deventer Belang staat voor duidelijke taal én voor daadkracht: minder praten en meer doen. Jouw stem telt!

ANDERS Deventer Duurzame gemeente

Deventer Belang staat voor toegankelijke en begrijpelijke politiek die dicht bij de belangen van de inwoners van de gemeente Deventer blijft. Persoonlijke verbinding tussen het bestuur en de burger. U als inwoner hebt invloed op onze agenda en bepalen daarmee onze richting in de Deventer politiek.

0+

Aantal jaren dat Deventer Belang lokaal actief is

0+

Bomen planten

0+

Km hoogspanningskabel onder de grond

0+

Inwoners waarvoor we klaar staan

0

Succesvol ingediende moties

Zaken die er toe doen

Deventer Belang zet zich maximaal in op deze speerpunten.
Feature Box Image
Een duurzame gemeente
Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
Feature Box Image
Openbare ruimte
Een groene, schone en veilige openbare ruimte is waar leefbaarheid mee begint.
Feature Box Image
Blijven sporten & spelen
Goede buurtvoorzieningen voor jong en oud zijn de basis voor sociale leefbaarheid.
Feature Box Image
De Keizer staat sterk
De Keizer mag niet het
‘nieuwe Mimik debacle’ worden. Risico’s en kosten in kaart brengen dus.
Feature Box Image
Slim omgaan met afval
Nascheiden, de enige plek waar scheiden de bedoeling is.
Feature Box Image
Burgerparticipatie & inspraak
Open voor ideeën van inwoners die nieuwe mogelijkheden laten zien. ANDERS doen we het samen.
Feature Box Image
Groen rond 'De Kien'
Meer ruimte voor wonen en werken in Deventer, maar met respect voor de omgeving.
Feature Box Image
Dementievriendelijk Deventer
Een inclusieve stad Deventer: iedereen doet mee! Samen blijven genieten van onze prachtige stad moet voor iedereen mogelijk zijn.
Feature Box Image
Open blik op wonen
Alternatieve woonoplossingen geven meer mensen een thuis.
Feature Box Image
Spanning onder de grond
Meer woongenot en leefruimte met hoogspanningskabels onder de grond.
Feature Box Image
'Snap je wat ik bedoel?'
Heldere communicatie en informatievoorziening door de gemeente.
Feature Box Image
Van A naar B met het OV
Vervoersnetwerk laten ontstaan dat past bij de behoeftes van de inwoners, zowel in het buitengebied als in de stad.
Kandidaten
Lijst 6

Kandidaten Deventer Belang

Ons team van kandidaten is er klaar voor. Zij staan voor u klaar. Beginnend met een luisterend oor, het stellen van gerichte en directe vragen nemen wij onze rol om de belangen voor jou als inwoner van de gemeente Deventer te mogen behartigen zeer serieus.

Dit gaan we ANDERS doen

ANDERS weet je wat er speelt