Deventer Belang ondersteunt het manifest tegen energiearmoede

Deventer Belang ondersteunt het manifest tegen energiearmoede

Op initiatief van de ChristenUnie met steun van Deventer Belang en 6 andere politieke partijen in Deventer wordt op donderdag 10 maart het manifest tegen energiearmoede gepresenteerd. De stijgende gasprijs zorgt voor grote problemen bij mensen met een laag inkomen. Juist zij wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen. De ChristenUnie nam daarom het initiatief voor het manifest om in te zetten op sneller, slimmer en socialer verduurzamen van bestaande woningen. Deventer Belang ondersteunt dit van harte en is de samenwerking dan ook aangegaan in dit breed gedragen Manifest.

Dat de zorgen rondom energiearmoede, naast ChristenUnie en Deventer Belang, breed gedragen worden, zien we terug in de steun voor dit manifest door D66, Partij van de Arbeid, Gemeente Belang, CDA, GroenLinks, Deventer Sociaal.

Kijk voor de uitgebreide toelichting van deze punten in het manifest aanpak energiearmoede.

Ook besteden wij aandacht aan dit punt in ons verkiezingsprogramma en onze onlangs verschenen blog.

Op donderdag 10 maart om 16.00 uur wordt het manifest getekend en gepresenteerd bij het Duurzaamheidscentrum Deventer op het Grote Kerkhof.

Bekijk ook vanaf 19.30 uur het duurzaamheidsdebat georganiseerd door het duurzaamheidscentrum en waar ook wij aanwezig zullen zijn.