Zwarte dag voor de cultuursector in Deventer

Sfeerimpressie verworpen plan burgerhaven

Op 20 december 2023 is het raadsvoorstel Samen Onder Een Dak (SOED) aangenomen met een minieme meerderheid van 21 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Het Burgerweeshuis moet volgens dit plan samen met de schouwburg in het pand aan de Keizerstraat gaan zitten. Waarom zien wij dit als een zwarte dag voor de cultuursector in Deventer?

In 2014 bleek dat het Burgerweeshuis in haar huidige vorm niet langer vooruit kon op de locatie Bagijnenstraat. Eerst was er een voorstel om op locatie flink te verbouwen. Dit was niet haalbaar waarna het Burgerweeshuis samen met de gemeente vele jaren zocht naar een nieuwe geschikte locatie. Dit resulteerde in het goed doorgerekende plan Burgerhaven.

In 2022 kwam het college daarom schijnbaar vanuit het niets met een nieuw plan uit de hoge hoed: SOED. Oftewel het Burgerweeshuis en de Schouwburg moeten samen verder op de huidige locatie van de Schouwburg. De verraste partijen, experts uit de sector en betrokken vrijwilligers hebben veel input geleverd op dit plan. Helaas is al deze input compleet weggewoven door het college en de coalitie. Waarom? Omdat alle betrokken partijen en externe partijen concluderen dat samen onder een dak niet gaat en dat is een ongewenste boodschap. Het feit is wel dat overal in Nederland waar poppodia zijn samengevoegd met een ander soort podium de poppodia daaronder lijden en klanten en omzet kwijtraken. Daardoor moet er ieder jaar extra geld bij om het poppodium overeind te houden. Daarnaast is het nu al bekend dat het geplande bedrag van 37,5 miljoen euro voor de bouw flink overschreden gaat worden. Dat alles is wel apart als geld besparen de reden is om dit plan tegen alle adviezen in door te drukken. Met het aannemen van SOED zijn ook alle andere projecten gestopt, dus er is geen enkele alternatief meer als SOED straks faalt.

Experts uit de sector hebben ook aangegeven dat de berekeningen, tekeningen en aannames in het plan SOED niet kloppen. Je kunt er geen poppodium bouwen die aan de eisen voldoet. Ook is er helemaal geen rekening gehouden met diverse partijen in de keten zoals Brut en Stroom, waarvoor nagenoeg geen ruimte is meegenomen in het ontwerp. Volgens de coalitie valt dat allemaal wel mee, en hebben we nog tijd om dit goed uit te werken in de volgende fase van het plan samen onder een dak. Dit is op zijn best gezegd naïef wensdenken en vergeet niet dat er geen alternatief meer is. Voor het slagen van SOED is het volgens de wethouder essentieel dat alle partijen hun volledige medewerking geven. Het Burgerweeshuis heeft al aangegeven niet verder mee te willen werken aan dit plan, dus met wie en voor wie gaat dit college het plan uitvoeren?

Ronduit schrijnend is de rol van PvdA en D66. Beiden waren jarenlang voorvechter van een zelfstandig Burgerweeshuis op het haveneiland. Coalitiebelangen hebben ervoor gezorgd dat ze hun standpunt hebben bijgesteld en hebben ingestemd met samen onder een dak. Doordat de VVD ook voor dit plan was met vier zetels, hadden ze de luxe dat ze strategisch verdeeld konden stemmen. En zoals aan het begin van de avond al voorspeld door onze fractie stemden inderdaad twee leden van D66 en twee leden van PvdA tegen het plan.

Wij hebben ons als Deventer Belang altijd ingezet voor een sterk en zelfstandig Burgerweeshuis. Wij zijn ervan overtuigd dat samen onder een dak gedoemd is om te mislukken.

Wij zullen scherp blijven