Van A naar B met het OV

“Vervoersnetwerk laten ontstaan dat past bij de behoeftes van de inwoners, zowel in het buitengebied als in de stad.”

Openbaar vervoer en alternatieve vervoersoplossingen die passen bij de wensen en behoeften van de gehele gemeente en alle lagen van de bevolking. Passend openbaar vervoer dus. Vervoer dat aansluit op de gewenste leefbaarheid in onze gemeente. De opgave om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen kan niet zonder passend openbaar vervoer. Maar ook bij mobiliteit van werkenden en studenten hoort een passend vervoersnetwerk dat met voldoende frequentie rijdt met blijvende haltes op vaste plekken.

Wij reizen ANDERS

Opgeheven buslijnen in ere herstellen, zodat ook dorpsinwoners rondom Deventer zich weer gemakkelijk met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. Binnen en buiten onze gemeente. Maar vlak ook de alternatieve vervoersplannen niet uit. Wij reizen tegenwoordig graag anders. Denk bijvoorbeeld aan deelscooters en -auto’s. In totaliteit moet er een netwerk ontstaan passend bij de behoeftes van jou als inwoner van de gemeente Deventer, zowel van het buitengebied als de stad.