De Keizer staat sterk

De Keizer mag niet het nieuwe MIMIK debacle worden.

“De Keizer mag niet het ‘nieuwe Mimik debacle’ worden.”

Een flinke voorsprong nemen we door risico’s en kosten grondig vooraf in kaart te brengen voor de plannen van het voormalige Filmhuis De Keizer. Een financieel debacle zoals bij MIMIK, waarbij twee keer zoveel bouwkosten zijn gemaakt dan begroot, willen we voorkomen. Het plan voor de nieuwe Keizer staat niet op zich en is nauw verbonden met De Kien. Kijkend naar de exploitatie van het nieuwe Filmhuis de Keizer willen we de kosten zo laag mogelijk houden. Denk aan zo laag mogelijke huisvestings- en energiekosten voor gebruikers en het benutten van opbrengsten uit de verhuur. Dat is wat er moet gebeuren.

Wij vinden dat besluitvorming pas plaats kan vinden, nadat alle risico’s en kosten goed in kaart zijn gebracht. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met het huidige project, dan pas draagt de gemeente Deventer haar deel van de risico’s en investeert zij gemeenschapsgeld.

Probeer het ANDERS

Deventer Belang wil daarom dat risico’s mede gedragen worden door de betrokken partners en dus niet uitsluitend door de gemeente. Om dat te bereiken is een gelijkwaardig team van partners nodig. Belangen worden afgestemd en liggen in lijn met het eindresultaat. Een eindresultaat waarin een verantwoorde investering wordt gedaan die bijdraagt aan cultuur en leefbaarheid in Deventer. Pas als iedereen weet waar hij of zij aan toe is kan een besluit worden genomen en kan het startschot gegeven worden.