Spanning onder de grond

“Meer woongenot en meer leefruimte met hoogspanningskabels onder de grond”

Hoogspanningskabels horen wat ons betreft onder de grond. Waarom? Veel meer woongenot, maar ook mogelijkheden voor meer woningbouw en uitbreiding van de groene ruimte.

Probeer iets ANDERS

De hoogspanningstracés onder de grond, waarom niet? Dit kan in een prachtig groen recreatief lint door de stad worden getransformeerd. Het is al langer mogelijk om hoogspanningslijnen tot een bepaald vermogen onder de grond aan te leggen. Vaak wordt nog gekozen voor een hoogspanningsverbinding in plaats van een zogenaamde kabelaanleg. Kabelaanleg is vaak duurder en bemoeilijkt eventueel onderhoud en reparaties. Daarom zeggen wij:

“Ondergronds waar het kan, bovengronds waar het moet.”

Dit kan uitsluitend op die specifieke plekken waar hoogspanningskabels momenteel de leefbaarheid, huisvesting en mogelijkheden van de gemeente benadeeld.