Groen rond De Kien

“Respect voor de omgeving”

Enthousiast kijken we naar het project ‘De Kien’. Meer ruimte voor wonen en werken in Deventer. Belangen borgen van omwonenden en behoud van groen rondom ‘De Kien’ zien wij als onze taak.

ANDERS beleven

Ontwikkeling van het project ‘De Kien’ anders beleven? Dat kan. Door vroegtijdig bij te sturen en toe te zien op de belangen van omwonenden, het duurzaamheidseffect nooit en te nimmer uit het oog te verliezen en je in te leven in het leefbaarheidsaspect van het project. Dat blijven we vanuit Deventer Belang altijd benoemen en naar voren brengen, dat is waar je op kunt rekenen.