Een open blik op wonen

“Alternatieve woonoplossingen geven meer mensen een thuis.”

Het tekort aan passende woonruimte is ook jou niet ontgaan. Bestaande plannen sluiten onvoldoende aan de wensen van jou als inwoner.

ANDERS kijken naar woonoplossingen

De vraag stijgt naar levensbestendig wonen en meer eenpersoonshuishoudens. Samen anders kijken naar woonoplossingen om aan deze vraag invulling te geven is noodzakelijk. Er moet ruimte zijn voor alternatieve woonoplossingen. We zien het voor ons: tiny houses of knarrenhofjes. 

Ook moeten dorpen kunnen mee bepalen hoe invulling gegeven wordt aan woningbouw; júist op die plekken waar de woningbouw beperkt moet blijven.

Dit gaan we ANDERS doen

De gemeente uitdagen en stimuleren te zoeken en te onderzoeken welke wensen er zijn in onder jou als inwoner van Deventer. De open blik dus! Een belangrijke spil voor het verder maken van plannen om woonoplossingen te creëren.