Een duurzame gemeente

“Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken”

Verlagen van ons energieverbruik is wat hoog op de actielijst staat voor een duurzame gemeente Deventer. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Klinkt simpel en dat is het ook.

Vervolgens zijn andere manieren van energieopwekking en het verduurzamen van bestaande bouw zijn dé ‘to do’s’ als we een duurzame gemeente Deventer willen voor de toekomst. Voor onszelf en onze (toekomstige) kinderen. Oplossingen met lage impact op de leefomgeving en geen risico’s voor onze gezondheid.

ANDERS toekomstgericht

Lokale (burger)initiatieven brengen ons een stap dichterbij een energieneutrale gemeente. Dit kan alleen door iedereen die hier voor openstaat hierbij te betrekken. Kennis en kunde is beschikbaar voor jou als inwoner. Zo moedigen we het uitwerken van eigen plannen aan. Een dorpsmolen op een boerenerf, een zonnepark van een groep buurtgenoten of een collectief van buren voor een gasloze wijk. Voor grootschalige energieopwekking, zoals mega windturbines, is in onze gemeente geen plek.

Nog meer ANDERS voor een duurzame gemeente? Dat groen, kan groener!

Naast oog op de energietransitie hebben we oog voor groen in de gemeente Deventer. Klimaatverandering is aan de orde van de dag. Vergroening is nu én in de toekomst van ongekend belang. Het planten van bomen, toetsen van nieuwe vergroeningsplannen zijn initiatieven waar we ons voor inzetten. Zo zijn bomen van groot belang voor de opname van CO2. Eén van de reden om de bomen op de Deventer pleinen te behouden. Help ons en doneer!