Burgerinitiatieven

“We staan open voor ideeën van inwoners die ons nieuwe mogelijkheden kunnen laten zien.”

Inspraak en deelname van inwoners bij het bedenken en uitvoeren van beleid voor onze gemeente zou doodnormaal moeten zijn.

ANDERS doen we het samen

We hebben als Deventer Belang de mooie taak om jou als inwoner van Deventer te mogen vertegenwoordigen. Prachtig natuurlijk! Maar ook wij weten niet alles.

Daarom is het belangrijk dat alle inwoners, die dat willen, een rol kunnen spelen bij de plannen die we als gemeente maken. We staan open voor jouw ideeën die ons nieuwe mogelijkheden laten zien voor: een duurzaam Deventer, die kunnen meedenken over hoe we de plannen voor de huisvesting beter aan kunnen laten sluiten bij de wensen in onze gemeente en die zelf plannen bedenken die ons verrassen.

Want alleen samen komen we verder. Het succes van een project is mede-afhankelijk van het goed en tijdig betrekken van onze inwoners. Stappen zetten dus om die participatie en inspraakmogelijkheden te verbeteren voor onze inwoners!

Concreet gaan we aan de slag om in duidelijke context te ontwikkelen. De spelregels dus! Gezamenlijk geven we vervolgens invulling aan participatie over complexe onderwerpen die van invloed zijn op jou. Als volksvertegenwoordigers gaat het er namelijk niet om wat wij willen, maar om wat jij wilt!