Hier hebben we ons hard voor gemaakt

Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet voor heel wat onderwerpen. Kijk maar:
 • December 2021

  Behoud bomen pleinen binnenstad Deventer

  Wij hebben ons meerdere keren ingezet voor het behoud van bestaande, volwassen bomen. De gemeente Deventer ontkomt ook niet aan het zich aanpassen aan de klimaatverandering. Bomen en groen zijn daarvoor heel belangrijk, toch wil de gemeente deze vaak laten kappen. Anders doe je dat beter niet! Daarom hebben wij ons ingezet om de bestaande bomen te behouden op de pleinen in de binnenstad.
 • Juli 2021

  Afschaffing hondenbelasting

  De hondenbelasting is een belasting die niet meer van deze tijd is. Als je leest waarom deze ooit is ingesteld dan kun je je lachen niet inhouden. Ook werden de inkomsten niet gebruikt voor voorzieningen voor honden, maar als extra zak algemeen geld. Daarom was het wat ons betreft de hoogste tijd, deze oneerlijke vorm van belasting af te schaffen, en dat is per 1 januari 2022 dan ook gebeurd.
 • Juli 2021

  100.000+ bomen in de gemeente Deventer

  Deventer heeft een unieke combinatie van stedelijk gebied, en een groot buitengebied. Wat goed werkt om je voor te bereiden op klimaatverandering is het aanplanten van bomen. Daarnaast is een groene omgeving ook gewoon heel mooi en gezond! Wij denken dat er in onze gemeente genoeg plekken zijn om nieuwe bomen aan te planten en anders doen we voor iedere inwoner van onze gemeente er een aanplanten!
 • Mei 2021

  Verduurzamen van de binnenstad

  Wij hebben een prachtige historische binnenstad, en om te zorgen dat dit soort blijft zijn er strenge regels wat je met historische gebouwen mag doen. De techniek staat alleen niet stil. Waar je eerder onmogelijk zonnepanelen op oude gebouwen kon monteren zonder het aanzicht te verpesten, komen er nu nieuwe mogelijkheden waardoor dit wel kan. Met nieuwe en andere technieken kun je nu wel duurzame energie opwekken op historische gebouwen. Ook zijn er nieuwe manieren om bijvoorbeeld historische gebouwen beter te isoleren zonder dat je het ziet. Dit is een andere manier van denken, namelijk denken in nieuwe oplossingen. Anders doen we dat snel!
 • Mei 2021

  Hulp aan slachtoffers van de toeslagenaffaire

  De slachtoffers van de toeslagenaffaire wachten al veel te lang op hulp, anders doe je daar wat aan! Daarom hebben wij ons ervoor ingezet dat de gemeente Deventer zich bij het Rijk hard maakt dat de slachtoffers snel hulp krijgen en schadeloos worden gesteld.
 • April 2021

  Energiebesparing als eerste stap bij verduurzaming

  De gemeente Deventer heeft haar eigen klimaatdoelstellingen. Om deze te kunnen behalen kun je inzetten op grootschalige duurzame energieopwekking bijvoorbeeld windmolens. Maar anders begin je eerst met isolatie en energiebesparing, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken! Wij hebben ervoor gezorgd dat bij verduurzaming de gemeente nu eerst kijkt naar besparing, voordat ze naar opwekking kijken.
 • Oktober 2020

  Behoud van bomen

  Wij hebben ons meerdere keren ingezet voor het behoud van bestaande, volwassen bomen. De gemeente Deventer ontkomt ook niet aan het zich aanpassen aan de klimaatverandering. Bomen en groen zijn daarvoor heel belangrijk, toch wil de gemeente deze vaak laten kappen. Anders doe je dat beter niet! Daarom hebben wij ons ingezet om de bestaande bomen te behouden langs fietspaden die worden aangelegd aan de Margijnenenk-Lebuinuslaan-Overstichtlaan.
 • November 2019

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Vrijwilligers moeten bijna altijd een Verklaring Omtrent Gedrag laten zien, voordat zij hun werk kunnen doen. Dit is natuurlijk heel goed, alleen is het wel een dure grap voor de vrijwilligers of de instellingen waarvoor zij werken. Daarom hebben wij gezorgd dat vrijwilligers deze nu gratis kunnen aanvragen.
 • November 2019

  Handhaving energiebesparingsverplichting

  De gemeente Deventer heeft haar eigen klimaatdoelstellingen. Om deze te kunnen behalen kun je inzetten op grootschalige duurzame energieopwekking bijvoorbeeld windmolens. Maar anders begin je eerst met isolatie en energiebesparing, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken! We hebben ervoor gezorgd dat er beter gehandhaafd wordt dat de grootverbruikers, de grotere bedrijven, zich houden aan de afspraken over energiebesparing.
 • Juli 2018

  Nieuwe BMX-skatepark bij het ziekenhuis

  Al vanaf 2018 hebben wij het college aangespoord om snel het BMX-skatepark te bouwen. In 2021 is het eindelijk gebouwd. Anders had het zonder onze aansporing nog wel langer geduurd, of was er misschien wel niets van terecht gekomen.