Een inclusieve stad Deventer: iedereen doet mee!

Een inclusieve stad Deventer: iedereen doet mee!

 

Wij willen een inclusieve gemeente zijn, waarin iedereen mee kan doen. De gemeente moet een welkome en veilige plek voor iedereen zijn. Dat betekent dat Deventer Belang zich inzet voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, geaardheid of gender. In ons verkiezingsprogramma en in de verschillende standpunten van onze partij zie je dat terug. Inclusiviteit in de leefomgeving, toegankelijke communicatie en participatie en veiligheid. Twee zaken die we graag specifiek willen uitlichten zijn de onderstaande.

Als eerste een dementievriendelijke gemeente, zodat meer inwoners mee kunnen blijven doen. Samen blijven genieten van onze prachtige stad moet voor iedereen mogelijk zijn.Dementie, Alzheimer, treft 1 op de 5 mensen. Deventer heeft daar nu al mee te maken. Door de stevige vergrijzing in de nabije toekomst nemen de problemen alleen maar toe. Wij willen, samen met Alzheimer Nederland, Deventer naar dat volgende niveau brengen. Zo zorgen we er samen voor dat ook echt iedereen mee kan blijven doen en langer zelfstandig kan blijven functioneren.  

Ten tweede vindt Deventer Belang dat de gemeente zich actiever moet inzetten voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Wij vinden dat bijvoorbeeld op scholen hier meer aandacht aan moet worden geschonken. Normalisatie leidt tot betere acceptatie. Iedereen moet zich veilig voelen, dat begint al op de basisschool. We moeten ons meer inzetten om iedereen bij te brengen dat iedereen gelijk is ongeacht afkomst, religie, geaardheid of gender.

Tenslotte gaat het er voor ons om dat iedereen zich veilig voelt. Handhaving is nodig waar veel overlast wordt ervaren of waar inwoners zich onveilig voelen. Van inwoners vragen wij dat zij aangeven waar de meeste overlast is en van het bestuur vragen wij dat zij hiernaar luisteren en daarop gaan inzetten.